Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Doç. Dr. R. Didem Taylan
Program Koordinatörü


Dr. Rukiye Didem Taylan Fulbright bursunu kazanarak Teachers’ College, Columbia Üniversitesi’nden matematik eğitimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Aynı alandaki doktora derecesini ise 2013 yılında University of Missouri’de tamamlamıştır. 2014-2015 yılı içerisinde İstanbul’da bir devlet okulunda Okulda Üniversite projesi kapsamında 5. sınıflarda matematik öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda özel bir okulda öğretmenlerle işbirliği içerisinde ders planı geliştirmiştir. Rukiye Didem Taylan araştırmalarında ağırlıklı olarak öğretmen eğitimi, öğretmen fark ediş becerileri ve sınıf içi öğretim konularına odaklanmaktadır. 2016 yılından itibaren Avrupa Matematik Eğitimi Araştırma Kongresi’nde “Matematik Öğretmenliği ve Sınıf İçi Öğretim” konusunda grup liderlerinden biri olarak seçilmiştir. 

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Ortaöğretim Matematik Eğitimi, 2007
Yüksek Lisans: Teacher's College Columbia Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2009
Doktora: Missouri Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2013

E-posta: tayland@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 23

Prof. Dr. Zelha Tunç Pekkan

Zelha TUNÇ PEKKAN, lisans derecesini ODTÜ’den, yüksek lisans derecesini Indiana University’den ve doktora derecesini ise University of Georgia’dan almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Amerika’nın en prestijli Bilgisayar Okulu olan, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bilgisayarlı kesir öğretimi üzerine yapmıştır. University of Pittsburgh’da çeşitli lisans ve lisansüstü dersler vermiş, Türkiye’de bir yıl tam zamanlı lise matematik öğretmenliği deneyimi kazanmış, halen Okulda Üniversite modeli çerçevesinde ortaokul matematik öğretmenliği yapmaktadır. Üniversite ile okulları birleştiren birçok araştırma projesi yönetmektedir. 2014-2019 yılları arasında kurucu bölüm başkanı olarak İlköğretim Matematik öğretmenliği bölümünü görev almış, 2016-2022 yılları arasında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmıştır. Halen MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Senatosu üyesi (2015- ), Öğrenme Bilimleri Master Programı Akademik Koordinatörü (2018- )olarak görevine devam etmektedir. COVID-19 Pandemisi sırasında Mart 2020’de kurduğu MEF Üniversitesi Online Uygulama Okulu aktif çalışmalarına devam etmekte ve yüzlerce öğretmen adayına staj imkanı sağlamaktadır. Bilimsel çalışmalarından dolayı University of Georgia ve Indiana University’den bursun yanısıra çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makalelere sahiptir. NCTM, PME, ICME, TMED, ERME üyesidir. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı kapsamında Eğitim Bilimleri alanında BAGEP 2018 ödülüne layık görülmüş, 2021-2027 yılları için European Society for Research in Mathematics Education (ERME- Avrupa Matematik Eğitimi Araştırma) derneğinin Southern Europe ülkelerini temsilen asil üyesi olarak seçilmiştir.

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği, 2000.
Yüksek Lisans: Indiana Üniversitesi, Ortaöğretim Eğitimi, 2002.
Doktora: Georgia Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2008.
Doktora Sonrası Araştırma: Carnegie Mellon Üniversitesi, 2011. 

Araştırma Alanları: Yapılandırmacılık, çocukların matematiksel düşünme modellemeleri, kesir bilgisi yapılandırılması, hizmet öncesi, hizmetiçi öğretmen eğitimi, eylem araştırması, okul-üniversite işbirliği, tersyüz öğrenme. 

E-posta: tuncz@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 25

 

Doç. Dr. Utkun Aydın

Utkun Aydın ilköğretim ve ortaöğretimini (1986-1997) TED Zonguldak Koleji’nde tamamladıktan sonra lisans derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nden aldı. Daha sonra, araştırma görevlisi (2003-2004) olarak çalıştığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezsiz yüksek lisans derecesini aldı. 2004 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezli yüksek lisans (2007) ve doktora (2012) derecelerini tamamladı. Bu dönemde, aynı zamanda ODTÜ Teknokent’te çeşitli eğitim şirketlerinde eğitsel tasarımcı olarak görev aldı. Ayrıca ODTÜ ve/veya TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli bilimsel araştırma projelerinde bursiyer olarak görev aldı. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi tekniklerinde uzmanlaşan Utkun Aydın’ın uluslararası indeksli dergilerde bir çok yayını bulunmaktadır; ODTÜ ve TÜBİTAK’tan Uluslarası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülleri almıştır. Kendisi ayrıca çeşitli TÜBİTAK (1001 ve COST) ve BAP (Boğaziçi Üniversitesi) projelerinde araştırmacı ve/veya istatistiksel veri analizi danışmanı olarak görev almaktadır. Matematiksel düşünme, geometrik bilgi, üstbiliş, ve test geliştirme üzerine araştırmalarına devam eden Utkun Aydın, 2014 yılından bu yana International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology dergisinde matematik eğitimi bölüm editörüdür. Kendisi Mart 2014 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi'nde çalışmalarını yürütmektedir.

Lisans: Ankara Üniversitesi, Matematik Bölümü, 2002.
Tezsiz Yüksek Lisans: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, 2004.
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, 2007.
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, 2012.

Araştırma Alanları: Matematiksel Düşünme, Geometrik Bilgi, Üstbiliş, Test Geliştirme, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi

E-posta: aydinu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 16

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Burak Ölmez

İbrahim Burak ӦLMEZ, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Ӧğretmenliği Bölümü’nden 2011 yılında almıştır. Fulbright bursunu kazanarak, lisansüstü eğitim için 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. Georgia Üniversitesi’nden matematik eğitimi alanında yüksek lisans derecesini 2014 yılında, doktora derecesini ise 2019 yılında almıştır. Ayrıca, aynı üniversiteden ölçme ve değerlendirme alanında da yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora sonrası çalışmaları, Southern California Üniversitesi’nde matematik öğretmenlerinin orantısal düşünme becerilerini interaktif bilgisayar-temelli bir profesyonel gelişim programı kullanarak geliştirmek üzerinedir. 

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Ӧğretmenliği, 2011
Yüksek Lisans: Georgia Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2014
Yüksek Lisans: Georgia Üniversitesi, Ӧlçme ve Değerlendirme, 2019
Doktora:Georgia Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2019
Doktora sonrası Araştırma: Southern California Üniversitesi, 2020
 
Araştırma Alanları: Ӧlçme ve değerlendirme modellerinin matematik eğitimine uygulamaları; Kesirler; Orantısal ve çarpımsal akıl yürütme; Matematik kaygısı 
 
E-posta: olmezi@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 11

Dr. Öğretim Üyesi İlker Arslan

İlker Arslan lisans ve yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nden almıştır. Yüksek lisans süresince Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nde araştırma görevliliği yapmıştır.  Doktorasını Sabancı Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü bünyesinde TUBİTAK tarafından destekli "Von Neumann Cebirleri üzerine geometrik sorular" isimli projede yer almıştır. Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi’nde mühendislik, fen ve sosyal bilim fakülteleri öğrencileri için çeşitli matematik dersleri vermiştir. 

Araştırma Alanları:  Operatör Teori, Dirac operatörü potansiyeli türevlenebilirliği, Fonksiyonel Analiz ve Olasılık, rasgele permütasyonlar.

Doktora: Sabancı Üniversitesi, Matematik Bölümü, 2016.
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Bölümü,  2010.
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Bölümü, 2007.

E-posta: arslanil@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 11

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x